Skinnende støvpudes sværmesporer er nu blevet til  færdigudviklede myxomonader med en eller to flageller,
de er nu klar til at "vandre" ud i den store verden.                        
Videoen viser disse færdigudviklede myxomonader, eller sværmesporer.
Fasekontrast 1250x