Husmåren er et prægtigt dyr, når bare den vil blive væk

fra mit loft.

Den er svær at fange, men her giver den op